6944320298 | 6932429468 | 6977092689       info@liatopoulos-oe.gr
6944320298 | 6932429468 | 6977092689       info@liatopoulos-oe.gr
 

Οι υπηρεσίες μας

 

Η εταιρεία μας διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό και επαγγελματισμό ώστε να αποδώσουμε το καλύτερο δυνατό σε κάθε έργο που αναλμβάνουμε. Σκοπός μας ειναι η γρήγορη παράδοση του έργου, το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα και το μικρότερο δυνατό κόστος.

Παρέχουμε συνεχείς , ολοκληρωμένες , επαγγελματικές υπηρεσίες από τη φάση του σχεδιασμού μέχρι και την παράδοση του έργου.

Οι υπηρεσίες που παρέχουμε είναι πάσης φύσεως χωματουργικές εργασίες, διάνοιξη και εκσκαφή πισίνας, εξυγιάνσεις σαθρών εδαφών, μπαζώματα, καθαρισμούς οικοπέδων – χωραφιών, διάνοιξη βόθρων, διάνοιξη δρόμων, υποδομή οδοποιίας, μεταφορά μπαζών, διάνοιξη χαντακιών για έργα ύδρευσης – άρδευσης, χώμα για κήπους, φυτόχωμα.

 
7313

Εκσκαφές

Aναλαμβάνουμε γενικές εκσκαφές μικρών και μεγάλων έργων.

Κατεδαφίσεις

Διαθέτοντας σύγχρονα μηχανήματα (υδραυλικά ψαλίδια) μπορούμε να αναλάβουμε ολικές κατεδαφίσεις κτιρίων με ασφάλεια ακόμη και εντός κατοικημένης περιοχής.

Εκβραχισμοί

Άμεσα και αποτελεσματικά πλήρης εκβραχισμός εδάφους χρησιμοποιόντας υδραυλικές σφύρες όλων των μεγεθών.

Επιχωματώσεις

Επιχωματώσεις οικοπέδων,οικοδομών,αυλών και κήπων με μεταφορά κατάλληλων υλικών και χρήση ειδικών μηχανημάτων.

Διαμορφώσεις

Διαμορφώνουμε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους (οικόπεδα,αυλές) αξιοποιόντας στο μέγιστο δυνατό τον περιβάλλοντο χώρο σας ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες σας.

Δημόσια Έργα

Η συνέπεια και ο επαγγελματισμός μας σε συνδυασμό με την πολυετή εμπειρία και τον σύγχρονο εξοπλισμό που διαθέτουμε, μας έχουν δώσει τη δυνατότητα να συνεργαστούμε με μεγάλες τεχνικές εταιρείες στα πλαίσια εκτέλεσης δημόσιων έργων καθώς και να αναλάβουμε δημόσια έργα απευθείας από δημόσιους φορείς.

Αδρανή Υλικά

Διαθέτουμε αποκλειστικά και μόνο για χονδρική πώληση, αδρανή υλικά (χαλίκι, σκύρο, άμμο, κ.α.) άριστης ποιότητας.
*Η μεταφορά των αδρανών υλικών καθώς και των υλικών για τις επιχωματώσεις γίνονται με τα φορτηγά μας στο χώρο σας.